На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

На 31 март изтича крайният срок за подаване на корпоративните декларации. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подават декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва само тогава, когато данъкът е внесен в срок до 31 март 2014 година.

Образец на декларацията за облагане с корпативни данъци може да бъде намерен на интернет страницата - www.nap.bg, както и във всички офиси на Агенцията в страната. През тази година всички фирми, които са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива, както и ако са извършили скрито разпределение на печалбата, са длъжни да попълнят и подадат приложение 4 от декларацията.