Годишно приключване 2016 г.

Годишно счетоводно приключване за нови клиенти, с подаване на
ГФО в НСИ и изготвяне на данъчна декларация

Клиенти:                                                    Цена на годишното приключване

1. Фирми с до 50 документа                                           150 лв.

годишно

2. Фирми от 50 до 100                                                    200 лв.

документа годишно

3. Фирми с над 100 документа                             300 лв. - по договаряне                              

годишно 

 

При сключване на договор за счетоводно обслужване до 31.03.2017 г. предлагаме обработка на стари периоди -50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец и фирмите получават допълнителен бонус - безплатно годишно приключване за 2017 г.