Годишна осигурителна декларация образец № 6

В срок до 30 април самоосигуряващите се лица имат задължение да подадат годишна осигурителна декларация образец №6, в която да декларират дължимите и авансово внесени през изминалата година осигурителни и здравноосигурителни вноски.

В нея трябва да бъдат включени и дължимите за довнасяне вноски, определени при формирането на окончателния размер на осигурителния доход за 2018-та година, посочени в Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.