Еднократни счетоводни услуги

Ако сте лице на свободна практика, физическо лице-наемодател или фирмата ви се състои само от един човек или сте малка фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която не е развивала голяма дейност през годината и не е имало необходимост от текущо водене на счетоводство ние ви предлагаме услугата: Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишните финансови отчети, годишна данъчна декларация и подаването и в НАП, както и необходимите справки за НОИ и НСИ.