Регистрации

Счетоводна къща "Гея" предлага на своите клиенти всякакъв тип регистрации:

  • Регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
  • Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП при започване/ прекратяване/ прекъсване /възобновяване на дейност;
  • Регистрация по ЗДДС;
  • Регистрация - Интрастат;
  • Регистрация в Комисия за защита на личните данни;
  • Регистрация в агенция по финансово разузнаване;
  • Регистрация в Инспекция по труда;
  • Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност.