Други административни услуги свързани със счетоводство

Ние можем да Ви предложим:

 • Събиране на документи от офиса на клиента/по договаряне/
 • Изготвяне на документи за банкови кредити
 • Удостоверения за актуално състояние
 • Изготвяне на пълномощни
 • Патентни декларации
 • Електронно банкиране/по договаряне/
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Публикуване на ГФО в Търговски регистър при Агенция по Вписване
 • Данъчен адрес
 • Консултации по счетоводни, финансови, данъчно-осигурителни и трудово-правни въпроси.
 • Други