Цени на счетоводни услуги за малки и средни фирми

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване до 31.12.2019г.

 

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ НЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

Брой документи /фактури, месечни отчети, банкови извлечения/

Сфера на дейност Услуги

Сфера на дейност Търговия

Сфера на дейност Производство

До 50 броя

70,00 лева

80,00 лева

100,00 лева

От 50 до 100 броя

100,00 лева

120,00 лева

150,00 лева

От 100 до 150 броя

140,00 лева

150,00 лева

200,00 лева

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

Счетоводната кантора си запазва правото на допълнително договаряне, по критерии обуславящи цялостното обслужване и оформяне на крайната цена за счетоводната услуга

Брой документи /фактури, месечни отчети, банкови извлечения/

Сфера на дейност Услуги

Сфера на дейност Търговия

Сфера на дейност Производство

До 20 броя

100,00 лева

150,00 лева

150,00 лева

От 20 до 50 броя

150,00 лева

200,00 лева

220,00 лева

От 50 до 100 броя

200,00 лева

250,00 лева

По договаряне

От 100 до 150 броя

250,00 лева

350,00 лева

По договаряне

Над 150 броя

По договаряне

По договаряне

По договаряне

 

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

- Сканиране на всички документи за подаване по електронен път -   10,00 лв.

- Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър - 30 лв.

-Съставяне на данъчна декларация чл 50 и приложения по 10 лв на приложение.

Регистриране на фирми - ЕТ, ЕООД, ООД  - по договаряне.