3 2 1

Абонаментно счетоводно обслужване

Нашата фирма предлага абонаментно счетоводно обслужване за Вашата фирма - организация на счетоводството съобразно особеностите на фирмата – клиент, изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност, изготвяне и осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци и всички други счетоводни услуги свързани с нормалното функциониране на Вашия бизнес

Труд и работна заплата

Ние можем да Ви предложим цялстно изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори както ииИзготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки

Еднократни счетоводни услуги

Ако сте лице на свободна практика, физическо лице-наемодател или фирма която не е развивала голяма дейност през годината и не е имало необходимост от текущо водене на счетоводство ние Ви предлагаме годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишните финансови отчети, годишна данъчна декларация и подаването и в НАП, както и необходимите справки за НОИ и НСИ.

Какво ново ?

22 Ноември 2019ЕЛЕКТРОННА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЦИГАРИ

  След 20.05.2019г търговците на тютюневи изделия и цигари, ще могат да осъществяват дейността си,...

22 Ноември 2019Годишна осигурителна декларация образец № 6

В срок до 30 април самоосигуряващите се лица имат задължение да подадат годишна осигурителна...

22 Ноември 2019Данъчна декларация по чл. 50

До 30 април физическите лица, включително и едноличните търговци, следва да подадат данъчна...

22 Ноември 2019Годишно приключване и подаване на ГФО 2018 г.

Всяка регистрирана по българското законодателство фирма следва да подава в НАП годишна...Счетоводна къща "Гея" Стара Загора

Добре дошли в официалния ни сайт !

Нашата фирма предлага комплексно счетоводно обслужване и регистрация на фирми в Стара Загора и региона. Ние се стараем да осигурим максимално качествено обслужване, като се стараем да работим в интерес на клиента.

Какви счетоводни услуги предлагаме ?

Нашата основна цел е да предложим на клиентите си качествено счетоводно обслужване, компетентни консултации по въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения.