Какво ново?

22 Ноември 2019ЕЛЕКТРОННА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЦИГАРИ

  След 20.05.2019г търговците на тютюневи изделия и цигари, ще могат да осъществяват дейността си,...

22 Ноември 2019Годишна осигурителна декларация образец № 6

В срок до 30 април самоосигуряващите се лица имат задължение да подадат годишна осигурителна...

22 Ноември 2019Данъчна декларация по чл. 50

До 30 април физическите лица, включително и едноличните търговци, следва да подадат данъчна...

22 Ноември 2019Годишно приключване и подаване на ГФО 2018 г.

Всяка регистрирана по българското законодателство фирма следва да подава в НАП годишна...

22 Ноември 2019Годишно приключване 2016 г.

Годишно счетоводно приключване за нови клиенти, с подаване на
ГФО в НСИ и изготвяне на данъчна...

22 Ноември 2019Възползвайте се...

      Възползвайте се от нашето предложение сега и стартирайте  или разширете своя...

22 Ноември 2019Лятото дойде!

Лятото дойде! Отдайте се на заслужена почивка, докато ние се грижим за Вашите финанси и...

22 Ноември 2019ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Регистрираните по ЗДДС компании трябва да декларират данъка за ползваните за лични нужди...

22 Ноември 2019Работодателите ще подават болничните по електронен път след регистрация

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 януари 2016 г. се въвежда нов ред и начин...

22 Ноември 2019ПРОМОЦИЯ 2015 Г.

Предлагаме на Вашето внимание специално предложение за бъдещи клиенти. Настоящата промоция...

22 Ноември 2019Публикуване на ГФО в Търговския регистър

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството, търговците по смисъла на Търговския закон публикуват...

22 Ноември 2019ПРОМЕНИ В СПРАВКАТА ПО ЧЛ.73 ОТ ЗДДФЛ за деклариране на доходи начислени и/или изплатени през 2014 година на физически лица

Тази година за първи път в Справката по чл.73 от ЗДДФЛ за начислените и/или изплатени през 2014 година...

16 Март 2015На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

На 31 март изтича крайният срок за подаване на корпоративните декларации. Това е и срокът, в който...

22 Ноември 2019Данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

31 януари 2015 г. е крайният срок за подаване на Данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи,...

22 Ноември 2019Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Наближава крайният срок за подаване на Данъчна декларация за облагане с патентен данък, а именно...